Läxhjälp för SFI elever

Utbildad pedagog undervisar SFI elever på mötesplatsen i Valsta.

Samhällsbyggnadslyftet har tillsatt medel för att starta läxhjälp för SFI elever.
Specialpedagog och grundskollärare Margita Chourbagi kommer att hålla i dessa tillfällen, och aktiviteten pågår hela våren med start den 11 januari kl. 14.00-16.00.
Vi håller till på mötesplatsen i Valsta.

Varmt välkommen!

Tre personer sitter vid ett bord

Läxhjälp för SFI elever