Inställt - Kommunfullmäktige

Ta del av kommunfullmäktiges debatter och beslut.

Inget kommunfullmäktige 23 mars

På grund av det låga antalet ärenden till kommunfullmäktige den 23 mars, kommer detta sammanträde att ställas in efter beslut av presidiet.
Nästa KF är planerat till den 27 april.

Kommunfullmäktige sammanträder normalt sista måndagen i varje månad med start klockan 18.30 i Kunskapens hus.

Sammanträdena är offentliga, vilket betyder att vem som helst får komma och lyssna. Tid och plats för sammanträdet med uppgift om vilka ärenden som ska behandlas annonseras i lokal tidning samt på kommunens webbsida.

Klubba för beslut. Fotograf: Mostphotos

Fotograf: Mostphotos