För seniorer: Väntjänstens Café

Varje tisdag på Träffpunkten/Församlingsgården Munken.

Ingen föranmälan – alla välkomna.

Kaffe och bulle

Foto: Mostphotos