Dansa utan krav

Regionalt cancercentrum informerar på den nya mötesplasten i Valsta.

Vi bjuder på dans och information om bra levnadsvanor för att förbättra din hälsa.
Du behöver ingen förkunskap och kan komma precis som du är.
Vi rör oss till musik och har kul tillsammans!

Tecknad bild, människor på en äng som dansar

Dansa tillsammans med oss