Anhörigveckan

Välkommen till ett dialogmöte om framtidens anhörigstöd

Anhörigstödet i Sigtuna kommun är ständigt under utveckling och därför behöver vi din hjälp. I en dialog med anhöriga, som hjälper en närstående vill vi samla erfarenheter, kunskaper och
behov. Du får träffa representanter från äldre- och omsorgsförvaltningen och anhöriga.
Dina synpunkter är viktiga och kommer att tas till vara för utvecklingen av anhörigstödet. Dialogen sker i små grupper och ingen talarvana krävs, bara du och dina insikter. Vi kommer även att lyssna på Susanne Rolfner Suvanto, Omvårdnadsinstitutet, som pratar om anhörigskapet och hur det påverkar livet i stort som smått.

Du kan välja på två tillfällen samma dag: kl 10-12 eller kl 16.30-18.30.
Vi bjuder på fika. Anmälan till gemensam.forebyggande@sigtuna.se eller till
anhörigkonsulent via telefon 08-591 260 00. Anmäl dig senast 27 september.

Hjärta