Samrådsmöte om ny detaljplan för vattenland

Kommunen bjuder in till samrådsmöte för utbyte av information och synpunkter gällande förslag på ny detaljplan för vattenland i Rosersberg.

Nu finns ett förslag på ny detaljplan för vattenland med hotell i Rosersberg som ligger ute för samråd med möjlighet att lämna synpunkter från den 22 maj till och med den 19 juni 2023.

Planhandlingarna finns att ta del av på sigtuna.se/detaljplan/vattenland, samt på den digitala anslagstavlan i kommunhusets entréhall på Södergatan 20 i Märsta och på Rosersbergs församlingsgård under ordinarie öppettider.

För utbyte av information och synpunkter bjuder kommunen in till samrådsmöte den 25 maj klockan 17.30-19.30 i Råbergsskolan. Välkommen!

Gråskalig ritning som visar tilltänkta vattenlandets volym och placering i Rosersberg.

Ritningen visar volym och förslag på placering av vattenland i Rosersberg.