After work för kunskapstörstande

Giselher Naglitsch kommer till Sigtuna museum och berättar om Sigtunabygdens posthistoria

Giselher Naglitsch

Giseher Naglitsch berättar om Sigtunabygdens postväsende och dess historia från 1600-talet fram till nutid. Vi får höra om postbönder, kronostämplar, snällpost fram till postterminalen i Rosersberg.