Sopplunch: Om Allan Edwalls Vishet

Allan Edwalls fantastiska visskatt inleder vårens soppluncher i Kulturlänken.

En man tittar in i kameran och ler.

Trubaduren Hans Lind hjälper oss att minnas Allan Edwalls fantastiska visskatt. Vi får följa med i både ord och ton då Hans tolkar Allans kluriga texter och melodier.

Arrangör: ABF Norra Stockholms Län.

Förbokning av plats

Evenemanget är gratis. Soppa till självkostnadspris förbokas hos Kulturcaféet i Kulturlänken. Tel: 073-600 0191 eller e-post: bestallning@m29.se

Om soppluncherna i Kulturlänken

Soppluncherna arrangeras av föreningslivet i samarbete med Sigtuna kommun och Kulturcaféet i Kulturlänken.