Sopplunch: Mikael, Linda och Magda

Strämningsfullt program med egna sånger och visor från scenen i Kulturlänken.

Blommor. Fotograf: Mostphotos

Mikael Wernström, Linda Styf och cellisten Magda Boreson bjuder på ett stämningsfullt program med egna sånger och visor.

Arrangör: ABF Norra Stockholms Län.

Förbokning av plats

Evenemanget är gratis. Soppa till självkostnadspris förbokas hos Kulturcaféet i Kulturlänken. Tel: 073-600 01 91 eller e-post: bestallning@m29.se

Om soppluncherna i Kulturlänken

Soppluncherna arrangeras av föreningslivet i samarbete med Sigtuna kommun och Kulturcaféet i Kulturlänken.