Anhöriggrupp

Stöd för dig som är anhörig till personer med beroende

Är du partner, barn, förälder, syskon, sambo eller särbo, nära vän eller arbetskamrat till någon som har ett beroende? Den 4 april startar en ny anhöriggrupp, där vi delar erfarenheter och du får råd, stöd och konkreta verktyg.

Beroendet kan handla om substanser som alkohol, narkotika eller tabletter, eller spel om pengar. Oavsett vilket, är du välkommen till fem tillfällen där du får stöd i att bemöta din närstående och guidning i hur du kan sätta dig själv i fokus igen.

Mer information och anmälan
Öppenvårdens stödtelefon: 08-591 267 26
E-post: oppenvarden@sigtuna.se

Du kan också läsa mer på sidan Missbruk och beroende - stöd till dig som är anhörig. Öppnas i nytt fönster.

Två personer deltar i en gruppverksamhet