Välkommen på seminariet: Vattenplan - för hästens närmiljö

Vad är en vattenplan och hur kan den hjälpa er verksamhet, häst och miljö?

En vit och en brun häst som står i en hage och betar i motljus.

Foto: Björn Leijon

Under detta infomöte besvarar vi dessa frågor. Vi kommer att lyfta vanliga problem på hästgårdar som ofta kopplas till hästens närmiljö, till exempel leriga hagar och otillräcklig mockning med resultat som hud – och hovåkommor och ett högt parasittryck. Vilken roll har hästen i aspekter om vattenkvalitet och övergödning, och hur kan vi minska miljöpåverkan samtidigt som vi ökar hästhälsan.

Vi anordnar detta möte med möjlighet att delta både på plats och digitalt. Länk för digital medverkan skickas ut dagen innan mötet. Anmälan behövs hur du än väljer att delta.

Anmäl dig på Upplands-Bros webbplats: www.upplands-bro.se/anmalanvp Länk till annan webbplats.

Program

15.45 – 16.00 Fika
16.00 – 16.10 Inledning och bakgrund till projekt Åtgärdssamordning för vatten
16.10 – 16.40 Vad är en vattenplan – hur kan den hjälpa er verksamhet, häst och miljö. Hur har andra gjort och hur har vattenplanen spelat roll – goda exempel
16.40 – 17.00 Mini-workshop, frågor och diskussion