Känner du dig osäker på IT-relaterade frågor?

Välkommen på IT-café på mötesplatsen i Valsta centrum.

Vi tar upp grundläggande problem men bistår även om du har stött på andra problem.
Vi vänder oss till målgruppen 65 år och uppåt

Äldre kvinna vid dator