Ja, må den leva!

Vi firar demokratin på den nya mötesplatsen i Valsta.

För hundra år sedan hände något fantastiskt! Då beslutade riksdagen om allmän och lika rösträtt. Många människor var engagerade i det som har beskrivits som 1900-talets viktigaste riksdagsbeslut. Under åren 2018–2022 högtidlighåller riksdagen rösträttsreformen.
Den här utställningen ger en inblick i historien bakom beslutet om allmän och lika rösträtt.

Du kommer även att kunna ta del av tidsenliga kläder då Stockholms Stadsteater deltar med bidrag ur deras gedigna kostymförråd!

Välkomna!

Bilder på skyltdockor i tidsenliga kläder. Ett bord med en gul duk och kaffekoppar står synligt i bilden.

Riksdagens affischutställning "Ja må den leva" om rösträttsreformen.