Spela oud, tombak och gitarr!

Prova på att spela instrument med kulturskolan på den nya mötesplatsen i Valsta.

Vill du lära dig spela musik och rytmer från andra delar av världen och är 12-19 år?
Välkommen till den nya mötesplatsen i Valsta.

Bild på instrumenten oud, tombak och gitarr

Oud, tombak och gitarr