Sigtunabilder från förr

Med Sigtunakännaren Fred Blomberg.

Träffen inleds med stadspromenad och därefter presentation och fika.
Begränsat antal platser. Föranmälan till äldrepedagog via kontaktcenter 08-591 260 00

Runsten i Sigtuna stad