Arena för tillväxt

Är ditt företag på jakt efter ny mark eller nya lokaler? Är ni intresserade av att sälja mark eller hyra ut lokal i Sigtuna kommun? Då kan Sigtuna kommuns Arena för tillväxt vara något för dig.

Sigtuna kommun

Arena för tillväxt är en näringslivsträff som riktar sig till dig som:

  • Är företagare och vill etablera dig i något av kommunens kommande eller existerande områden
  • Vill etablera närservice i bostadsområden
  • Söker nya hyresgäster till era lokaler
  • Har vuxit ur era lokaler och är i behov av annan typ av lokal
  • Är intresserade av nya moderna lager-/kontorslokalerSöker mark att bygga på
  • Har mark och lokaler att sälja eller hyra ut


Vad händer under dagen?
Under dagen får du träffa och lyssna till andra företag och exploatörer. Sigtuna kommun finns på plats för att svara på dina frågor samt informerar om pågående och kommande utbyggnadsplaner i kommunen.

Du som företagare har möjlighet att få en presentationsyta för uppställande av eventuellt material och roll-up för att öka din exponering och komma i kontakt med potentiella intressenter.

Välkomna till en näringslivsträff där utveckling och möjligheter står i fokus!

Mathias Forsberg
Näringslivschef, Sigtuna kommun


Corona
Beroende på hur myndigheternas rekommendationer ser ut i oktober kan dagen komma att anpassas. Vår ambition är att ha ett fysiskt möte. Program med mer information och hålltider kommer mejlas ut i september.

Antalet platser är begränsat. Vi bjuder på fika på morgonen samt lunch kl 12.00.