Sopplunch - Anne Kalmering & Miriam Oldenburg

Klezmer, östeuropeisk festmusik och berättande jiddischsånger, fullt av känsla, själ och hjärta, fyller Kulturlänken. OBS! Begränsat antal platser som förbokas.

Artisterna Anne Kalmering & Miriam Oldenburg

Anne Kalmering & Miriam Oldenburg. Foto: Joel Sundelin

Om programmet

Anne och Miriam bjuder på sin musik och sig själva med en musik full av känsla, själ
och hjärta. Konserten är en mix mellan klezmer/östeuropeisk festmusik, berättande
jiddischsånger, sånger från den amerikanska jiddischteatern, sånger skrivna under
Förintelsen och sånger på ladino ur den sefardiska traditionen. Texterna och
berättandet är i fokus och kommunikationen med publiken viktig. Det kan bli lite allsång om andan faller på.

Anne Kalmering & Miriam Oldenburg har sedan 1995 musicerat och berört på
konsertscener, skolor, vardagsrum, teatrar, radio, tv och festivaler, både i Sverige och
internationellt.

Förbokning av plats

Vi har begränsat antal platser för att bidra till minskad smittspridning av Covid-19. Du förbokar din plats via Kulturcaféet i Kulturlänken. Telefon: 072-722 90 61. E-post: shler@m29.se

Programmet är ett samarrangemang med Musikcentrum Öst.