Digitalt dialogmöte om näringslivspolicy

Sigtuna kommun tar fram ny näringslivspolicy – välkommen till dialogmöte den 28 april

Sigtuna kommun kommer att ta fram en ny näringslivspolicy under 2021. Vi vill därför träffa dig som är företagare i kommunen och få dina synpunkter.

En näringslivspolicy är ett styrdokument som redogör för hur kommunen ska arbeta med näringslivsfrågan. Vi har möjligheten att tillsammans skapa ett företagsklimat i toppklass och vill därför bjuda in dig till något av de båda dialogmötena.

Har du till exempel egna erfarenheter när dialogen och processen mot kommunen har fungerat bra respektive dåligt? Hur ser ett önskat drömscenario ut? Delta och berätta för oss!

Mötet är 60 minuter långt och sker digitalt. Efter att du anmält dig får du länk och instruktioner skickat till dig i god tid inför mötet.

Varmt välkomna!

Mathias Forsberg
Näringslivschef Sigtuna kommun