Digital näringslivsträff - områdesmöte Rosersberg

Sigtuna kommun vill bjuda in dig som företagare på ett områdesmöte Rosersberg.

Välkommen till ett digitalt områdesmöte där vi diskuterar frågor som berör specifikt området Rosersberg.

Varmt välkomna!

Mathias Forsberg
Näringslivschef Sigtuna kommun