Inställt! Sopplunch - Allsång - förbokning av plats

Agneta Eriksson kommer till Kulturlänken och leder allsång. Kom och sjung med! OBS! Begränsat antal platser som förbokas.

Lokalen Kulturlänken med kafé och tidningshörna.

Förbokning av plats

Vi har begränsat antal platser för att bidra till minskad smittspridning av Covid-19. Du förbokar din plats via Kulturcaféet i Kulturlänken. Telefon: 072-722 90 61. E-post: shler@m29.se

Arrangör: ABF Norra Stockholms län.