Sopplunch med fiolspelemannen Jan Eriksson

Jan Eriksson spelar och berättar i Valsta café.

Jan Eriksson är medlem i Sigtuna spelmän. Han besöker Valsta café och spelar och berättar om folkvisetraditionen.

Fiolspelmannen Jan Eriksson