Sopplunch med Attunda brandkår

Attunda brandkår kommer till Valsta café och berättar om hur du kan förebygga olyckor i hemmet.

Vi går mot mörkare tider och det är därför viktigt att få veta vad du kan göra för att förhindra olyckor och andra faror i ditt hem.

Attunda brandkår