Stor invigningsfest när &Art öppnar för året

Den 25 januari invigs tre utställningar i samband med att &Art öppnar för året. Utställningarna invigs av förste talmannen Andreas Norlén och museichef Ted Hesselbom. 

Talman Andreas Norlén vid invigningen av utställningen på Västerbottens museum i Umeå. Foto: Per Landfors.

Talman Andreas Norlén vid invigningen av utställningen på Västerbottens museum i Umeå. Foto: Per Landfors.

Efter invigningen hålls ett anförande om demokrati av talmannen samt ett panelsamtal om demokrati och konst.

Det är både glädjande och hedrande att såväl Sveriges talman som Landshövdingen vill besöka Sigtuna kommun och konsthallen i Valsta. Det visar återigen vilken succé satsningen i den gamla simhallen blivit och att den dessutom även skapar uppmärksamhet utanför kommungränsen, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna.

Aktuella utställningar

  • Fira demokratin!,en vandringsutställning som firar att Sverige har haft allmän rösträtt i hundra år.
    Den första motionen om lika politiska rättigheter för kvinnor och män väcktes i riksdagen år 1884, men motionen avslogs. Inte förrän 1918 kom beslutet från riksdagen att allmän och lika rösträtt skulle införas. Reformen genomfördes genom två grundlagsändrande beslut, åren 1919 och 1921.

När vi öppnar utställning Fira demokratin! i Valsta hoppas vi att fler motiveras att använda sin rätt att rösta vid nästa val, säger Ted Hesselbom, Sigtuna kommuns musei- och konstchef.