Kommunfullmäktige

Ta del av kommunfullmäktiges debatter och beslut. Vi sammanträder normalt sista måndagen i varje månad med start klockan 18.30 i Kunskapens hus. Detta sammanträde infaller en onsdag. Sammanträdena är offentliga, vilket betyder att vem som helst får komma och lyssna.

Klubba för beslut. Fotograf: Mostphotos

Tid och plats för sammanträdet med uppgift om vilka ärenden som ska behandlas annonseras på kommunens anslagstavla.

Här kan du ta del av kommunfullmäktiges sammanträdesdatum samt handlingar och protokoll