Vernissage Ossian Eckerman

Konstnären Ossian Eckerman visar upp sina textila verk på &Art, Valsta simhall.

Under hösten har konstnären Ossian Eckerman skapat flera verk på &Art (den 5-7 december gick det att titta på hans arbete live). Nu är det alltså dags för vernissage.

I Ossian Eckermans konstnärskap är gränsen mellan det abstrakta och det figurativa flytande och i sina textila verk utgår han från direktheten i ett fritt tecknande. Materialiteten är viktig för uttrycket, då tyget bidrar med en till dimension av avläsning på sättet vi personligen relaterar till tyg, hur vi burit det genom livet och sover i det.

Ossian Eckerman är född, bor och arbetar i Stockholm. Utbildad i Frikonst, Konstfack. Han arbetar inom flertalet praktiker och inte sällan med att utforska nya uttryckssätt genom materialen. Utanför ateljén arbetar Ossian även med muralmåleri och rumsliga verk.

Textila konstverk av Ossian Eckerman visas upp på &Art.