Tusen år av kvinnokraft

Vet du vem Nanna Lindgren Tingvall var? Eller Gunhild Johansson? Eller Karin Svanström? I den här utställningen i kulturlänken i Märsta presenteras kvinnor som på olika vis gjort spår i historien, men som kanske inte tidigare lyfts fram som de förtjänar.

Den här vandringsutställningen vill vidga och komplettera Stockholms läns historia.
Här uppmärksammas kvinnor som påverkat och satt spår, som har gjort storverk trots små möjligheter och hårda villkor, som har kämpat, skapat, agiterat och vägrat ge upp. Kvinnor som har förbättrat villkoren för andra kvinnor. Här uppmärksammas även kvinnors berättelser om det gemensamma, vardagliga och alldagliga.
Ambitionen har varit att lyfta fram det som sällan nämns i historieböckerna, det som fattas, det som inte betraktats som värt att bevara eller det som medvetet valts bort och suddats ut.