Val till Europaparlamentet

Söndag 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. I valet röstar du för vilka som ska fylla de 21 svenska platserna i Europaparlamentet och därmed representera dig i EU.

Valmyndighetens logotyp

Valmyndigheten

På Valmyndighetens webbplats kan du läsa mer om vad det innebär att rösta.

Illustration på en hand som håller i en dator och olika språk syns på bilden

Translate - Översätt webbplatsen

Så här gör du för att få informationen på vår webbplats översatt och uppläst på olika språk

Den 9 juni är det EU-val för alla medborgare i Europeiska unionens medlemsländer.
Varje land håller val för sina medborgare att välja sina representanter till Europaparlamentet. Som kommun ansvarar vi för att det finns lokaler för dig att gå och rösta i och att det finns personer som tar emot din röst och registrerar den.

Vart femte år väljer medborgarna nya ledamöter. Hur många ledamöter som representerar ett visst land beror på landets storlek. Sverige har 21 platser i Europaparlamentet som totalt består av drygt 700 ledamöter från alla länder som är med i Europeiska unionen.

Tillsammans med företrädare för EU-ländernas regeringar utformar och beslutar ledamöterna om nya lagar som påverkar hela EU som till exempel stöd till ekonomin, klimatförändringar och säkerhetsfrågor.

Att rösta i EU-valet är din möjlighet att påverka vem som ska föra din röst i Europaparlamentet och vad Europeiska unionen ska fokusera på under de kommande fem åren.

Så här fungerar svenska valsystemet