Eddaskolan. Foto: Rosie Alm

Eddaskolan

Om skolan

Välkommen till Eddaskolan, skolportalen, läsårstider, fritidshemmet, vår mat, arbeta hos oss, hur vi arbetar

Trygghetsarbete

Trygghet, trivsel och studiero, vårt trygghetsarbete, elevhälsan

Tillsammans hem och skola

Forum och kanaler, samverkan

Kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete, studie- och yrkesvägledning

Blanketter och rutiner

Rutiner frånvaro och ledighet, allergi- och specialkost, hantering av personuppgifter

Kontakt

Kontakta oss, frånvaroanmälan, BEO, oro och synpunkter

Fotograf: Jonas Bilberg

Välkommen till Eddaskolan

Vi har 280 elever i årskurs F-6 och fritidsverksamhet.

Händer skriver på dator.

Skolportalen

Här hittar du som vårdnadshavare användbara länkar som tar dig vidare till våra digitala skoltjänster.

Sjuk pojke som snyter sig.

Frånvaroanmälan

Här kan du läsa om hur du sjukanmäler, gör ledighetsansökan och hur vi arbetar med frånvarorapportering på skolan.

Elever arbetar med både digital teknik och böcker

Pedagogisk plattform

Våra kommunala förskolor och skolor har tagit beslut om