Slam och latrin

I delar av Sigtuna kommun saknas kommunalt vatten och avlopp. I dessa områden måste fastighetsägaren själv ordna med avlopp. Krävs slamtömning ska det göras av Sigtuna Vatten & Renhållning AB. Används torrtoalett eller utedass kan latrinen tas omhand i egen latrinkompost.

Att tänka på vid slamtömning

  • Det är fastighetsägaren som ansvara för avloppsanläggningens skötsel och underhåll. Det innebär också att du måste se till att slamavskiljare och slutna tankar är åtkomliga utan verktyg och lättillgängliga för tömning.
  • Lock eller manlucka till slamavskiljare och sluten tank får inte övertäckas och får inte vara för tungt av arbetsmässiga skäl.
  • Du är skyldig att märka ut slamavskiljare/tank.
  • För brunn eller tank som inte blir tömd på grund av att märkning saknas, detbiteras bomkörningsavgift.
  • Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får inte överstiga 10 meter om inte särskilda skäl föreligger.
  • Tömning av slamavskiljare och slutna tankar sker vid behov, dock minst en gång per år.
  • Om du har en överdimensionerad slamavskiljare kan den årliga slamtömningsintervallen förlängas till vartannat år efter särskild prövning av bygg- och miljönämnden. Skicka in blanketten om slamdispens nedan.

Boka tömning

Det är Sigtuna Vatten & Renhållning som sköter slamtömning.

Boka via Sigtuna Vatten & Renhållnings webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Latrinkompost

Hos Sigtuna Vatten & Renhållning får du information om Latrinkompost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Taxor och avgifter

Vi tar ut en avgift för prövning av tillstånd och anmälan, samt för kontroll och tillsyn. Här kan du läsa mer om avgift och taxor.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.