Stadsutveckling

Valsta 2030 är namnet på Sigtuna kommuns utvecklingsprojekt för kommundelen Valsta. Syftet är att stärka Valstas attraktivitet som kommundel att bo och verka i. Projektet sträcker sig över tio år och innefattar såväl långsiktig planering som kortsiktiga investeringar.

Vattentornet i Valsta

Vattentornet i Valsta. Fotograf: Rosie Alm

Valsta 2030

Varför Valsta 2030? Förra året genomförde Sigtuna kommunen en medborgardialog i syfte att stärka kommundelen Valsta som bostads- och vistelseplats. Dialogen, som skedde i flera steg, gav många olika idéer och perspektiv då över 150 personer i olika åldrar deltog.

Som ett resultat av de synpunkter och idéer som framkom under dialogen startade Sigtuna kommun under våren 2019 utvecklingsprojektet Valsta 2030.

Förutom medborgardialogen har kommunen utfört trygghetsvandringar för att se var insatser krävs och vad som behöver förändras och förbättras för att öka säkerheten och känslan av trygghet. Detta har resulterat i ett tjugotal förbättringsåtgärder som genomförs i kommundelen under hösten och vintern 2019-2020.

Genomförda förbättringsåtgärder

  • Utanför Valsta simhall har en lyktstolpsdunge växt fram. Dungen är en historisk utställning som tar dig med på en nutidsresa genom olika tiders lyktstolpar. Läs mer på valstakonst.selänk till annan webbplats
  • I Valsta åpark har vi satt upp bänkar, planterat träd, anlagt en gångväg över parken, jämnat till marken samt belyst hela området.
Valsta åpark i skymningen med belysning på vattendraget.
  • Ett upplyst minigym i anslutning till Valsta motionsspår
Nytt gym vid elljusspåret Valsta

Planerade förbättringsåtgärder

Totalt rör det sig om ett tjugotal förbättringsåtgärder som genomförs i kommundelen under hösten och vintern 2019-2020. Det rör sig bland annat om:

  • Installation av ny eller kompletterande belysning på flera platser
  • Röjning för en förbättrad sikt, vilket innebär en översyn av träddungar, buskade och annan växtlighet vid bland annat gång- och cykelvägar
  • Satsningar på aktivitetsytor, bland annat en multisportrink
  • Uppsättning av kompletterande gång- och cykelskyltar för en förbättrad orienterbarhet
  • Anläggande av en ny trappa från Vikingavägen till idrottsplatsen Midgårdsvallen

Följ gärna projektet på sociala medier: facebook.com/sigtunakommun/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och instagram.com/sigtunakommun/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kollagebild - röjning

I början på oktober genomfördes gallring av skogsområdet runt Sleipnergatan. För att frakta timret användes hästkraft.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.