Dialog Sigtuna stad

Sigtuna stad är ett attraktivt besöksmål. Vi vill höja besöksupplevelsen och ska ta fram en plan för utveckling utifrån medborgardialog.

Flygfoto över centrala Sigtuna stad. På bilden syns byggnader, strandpromenaden och vatten.

Fotograf: Nyréns arkitektkontor

Dialog

Tacka till alla som deltagit och därmed bidragit till utvecklingen!

Mellan 26 november 2021 och 31 januari 2022 genomfördes en digital medborgardialog. Via Sigtunakartan Länk till annan webbplats. kunde vem som helst gå in och lämna synpunkter på favoritplats och plats för utveckling inom projektområdet centrala Sigtuna stad. Nedan kan ni läsa om processen och de synpunkter som kom in.

De synpunkter som kom in men placerades utanför projektområdet syns inte i kartan nedan. Vi har dessa synpunkter kvar internt för övrig framtida planering.

Sigtunakartan

Arbetet framåt

De synpunkter vi fått till oss via medborgardialogen, tillsammans med annat insamlat material, ligger till grund för en mindre workshop med politiker och tjänstepersoner. Resultatet blir en plan för utveckling utifrån besöksupplevelsen i centrala Sigtuna stad.

Projektets bakgrund

Som en del i utvecklingen av centrala Sigtuna stad finns ett uppdrag om att ta fram en plan för utvecklingen utifrån besöksupplevelsen. Fokusområdet är Stora gatan, från busstorget till Hamngatan, och anslutande gränder. Planen ska baseras på resultatet av medborgardialog.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.