Kanonkulleparken

Kanonkulleparken i Märsta har sedan sommaren 2022 fått ett nytt utseende och många nya funktioner.
Vår vision är att Kanonkulleparken ska bli en trygg och fin mötesplats för alla åldrar.

Människor, barn och vuxna, som sitter, går och umgås i Kanonkulleparken i Märsta. Lekställningar, bänkar och grönska finns i parken.

Visionsbild för Kanonkulleparken i Märsta. Illustration: White arkitekter

Den nya parken

Kanonkulleparken har fått två nya entréer, i söder och norr. En ny gång-och cykelväg har anlagts genom parken med belysning och sittplatser som förenar entréerna. I den norra delen finns en helt ny lekplats för mindre barn.

I mitten av parken har en multisportarena anlagts för att skapa mötesplatser för lite äldre barn och vuxna. Arenan är utrustad med basketkorgar och mindre mål. I samma del finns även en parkourdel för rörelse samt hängmattor.

Vid den södra ingången, utmed gång-och cykelvägen, har vi satt upp grillplatser och andra möbler att sitta på, tillsammans med ökad belysning.

Möjlighet till parkering

Adress till parken är Dragonvägen 20, Märsta.
Parkeringar finns vid Sätunaskolan.
Alla får utnyttja parkeringsplatserna mellan kl. 16 till 00 må-fre, på helgerna så får man parkera hela dagarna fram till kl.00.
Dagtid, måndag till fredag från klockan 7 till 16 krävs p-tillstånd.
Det råder också parkeringsförbud på skolan alla nätter mellan kl. 00-06.

Illustration över Kanonkulleparkens utformning uppifrån.

Illustration: Sigtuna kommun

Parkens tema

För att locka barn och ungsomar till lek och rörelse har vi arbetat med att ge parken en miljö som känns mysig och trygg.

Som ett led i att skapa trygghet har vi rensat bort en del buskage och arbetat med belysningen. Belysningsarmaturen har en temafärg som går igen i både växtlighet, möbler och detaljer. Det kommer även att vara många mjuka former i parken för att på så vis skapa en mer harmonisk miljlö att vistas i.

Bakgrund om projektet

År 2015 kom det in medborgarförslag och senare samma år togs beslut i kommunstyrelsen, KS. Under 2019 och 2020 har det genomförts intervjuer och en förstudie som resulterat i ett förslag på förbättringsåtgärder i parken.

Parkens placering i Sigtunakartan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.