Tyck till om översiktsplanen

Tack till er som tyckt till om förslag till ny översiktsplan. Nu går vi in i en ny fas och bearbetar inkomna synpunkter inför granskningen, som planeras till december 2021.

Samråd för översiktsplan är avslutat

Samrådsperioden pågick från den 16 april–14 juni 2021.

Vi har haft fyra digitala samrådsmöten där man har kunnat delta för att ställa frågor och prata med politiker och tjänstepersoner. Under hela samrådsperioden har man kunnat lämna synpunkter på förslaget via e-post eller via webbformulär.

Samrådet är en omfattande del av planprocessen. Syftet med samråd är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Förslaget till översiktsplan skickades ut till myndigheter och annonserades och tillgängliggjordes för allmänheten. Det är en viktig demokratisk princip att alla får tillfälle att granska och yttra sig över kommunens planering för framtiden.

Mötesanteckningar

Mötesanteckningar och svar på ställda frågor kommer att redovisas löpande på hemsidan. Här kan ta del av anteckningar från samrådsmötena.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.