Så använder du den digitala översiktsplanen

Här kan du läsa om hur du kan ta del av samrådsförslaget.

Digital översiktsplan – samrådsförslag

Samrådsförslaget är uppdelat i tre delar: Utvecklingsinriktning, Mark- och vattenanvändning samt Riksintressen och andra värden. Dessa tre delar utgör det viktigaste i översiktplanen och du hittar dem längst upp på översiktsplanens startsida. Innehållet består av en digital karta med tillhörande text som visar hur Siguna kommun kan utvecklas.

Resterande innehåll som hör till samrådsförslaget samt information om samrådet finns också tillgängligt på översiktsplanens startsida.

Utveckling pågår

Den digitala översiktsplanen är under utveckling med en första publicering den 25 maj 2021. Nu pågår ett tekniskt förbättringsarbete av den digitala lösningen fram till granskingen med förhoppning om en färdig produkt till antagandet våren 2022.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.