Digital infrastruktur

Den övergripande målsättningen är att det ska finnas en
infrastruktur som underlättar tillvaron för invånare och
näringsliv, stimulerar tillväxt och bidrar till en långsiktigt
hållbar utveckling.

Digital infrastruktur

Kommunen ska verka för att bredbandskapacitet säkerställs i hela kommunen. Det är en viktig förutsättning för utveckling, inte minst för landsbygden. Kommunens möjligheter att påverka marknaden är dock begränsad. Kommunen bör bidra till att samordna åtgärder och samverkan med olika intressentgrupper.

Gällande nationella råd och riktlinjer för basstationer, antenner med mera ska följas med hänsyn till eventuell påverkan på människors hälsa i samband med etablering av dessa nya installationer. Tillståndsprövning för montering av systemen ska ske med hänsyn till landskapsbild, stadsbild och yttre miljö.

En kvinna sitter framför en laptop i ett digitalt möte och ler.

Fotograf: Mostphotos

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.