Service

Här kan du läsa mer om hur vi kan planera för förskolor, skolor och mötesplatser i takt med att befolkningen ökar.

Förskola och skola

Förskolor och skolor har en central plats i kommunal planering och är en av de största och viktigaste mötesplatserna både för barn och unga, men också för deras familjemedlemmar. Skolor av hög kvalitet och som är bra placerade är en förutsättning för att Sigtuna kommun ska vara en attraktiv plats att bo på.

Välfungerande förskolor och skolor har en kommunalekonomisk dimension. Genom att planera bostäder och förtäta områden utifrån verksamheternas behov av elevunderlag, minskar behovet av att etablera nya skolbyggnader i nybyggda områden. Stora satsningar kan då mer effektivt göras på upprustning av befintliga lokaler och utemiljöer. Även om det fria skolvalet styr elevunderlaget väljer föräldrar oftast den fysiskt närmaste skolan, särskilt för de lägre klasserna.

Utifrån den förväntade befolkningstillväxten finns ett behov av en ökad kapacitet inom förskola och skola. Kommunen gör stora satsningar på förskola och skola genom nybyggnation och upprustning av lokaler och utemiljöer. Kommunen arbetar strategiskt och kontinuerligt för att tillgodose behovet av utbildningslokaler.

Två barn som sitter och leker med leksaker på en förskola inomhus.

Fotograf: Mostphotos

Gymnasium

Sigtuna har en stolt tradition av utbildning som kommunen vill fortsätta värna och utveckla. Redan i början på 1900-talet etablerades flera lärosäten och institutioner i Sigtuna stad.

I dagsläget finns tre gymnasieskolor i kommunen, en kommunal och två fristående. Sigtuna kommuns läge mellan Uppsala och Stockholm innebär att upptagningsområdet sträcker sig längs regional- och pendeltågslinjerna. Ytterligare utbildning kan med fördel etableras inom den regionala stadskärnan och framförallt i Märsta stations närområde, där kommunikationerna är mycket goda och kan locka elever från en större del av regionen.

Omvärlden förändras snabbt och därmed förändras livsvillkor och arbetsmarknad. Det är därför viktigt att skapa goda utbildningsmöjligheter riktade mot en variation av branscher och yrken. I Sigtuna kommun finns en stor vuxenutbildningsverksamhet i Kolsta med samverkansavtal med flera kommuner i Norrort.

Två tonåringar står med sina mobiler och skrattar.

Fotograf: Mostphotos

Planeringsinriktning för service

  • Kommunen ska ha en planberedskap utifrån en förväntad befolkningstillväxt och långsiktigt planera markanvändning med hänsyn till behovet av utbildningslokaler.
  • Vid utveckling av nya bostadsområden ska plats för förskolor reserveras för att möta det ökade elevunderlaget. Planering och utbyggnad av grundskolor ska säkerställas genom strategisk lokalplanering på en kommunövergripande nivå.
  • Förskolor och skolor ska ha en ändamålsenlig utemiljö i form av gård eller friyta som uppmuntrar till utevistelse och lärande.
  • Plats för utbildningslokaler bör reserveras vid utvecklingen av området öster om Märsta station.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.