Befintligt bostadsbestånd

Bostadsbebyggelsen i Sigtuna kommun är till dominerande del uppförd från 1960-talet och framåt.

Det totala antalet bostäder uppgick den 1 januari 2021 till 19 945 bostäder. Av dessa var cirka 41 procent hyresrätter, 28 procent bostadsrätter och 31 procent äganderätter.

Sett enbart till flerbostadshus är hyresrätter den vanligaste upplåtelseformen med cirka 59 procent. Andelen hyresrätter i flerbostadshus utgör en betydande del som upplåtelseform i förhållande till länet och andra jämförbara kommuner där förhållandet är det omvända.

Bild på gula och rosa radhus vid Steninge slottsby.

Fotograf: Rosie Alm

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.