Återkoppling samrådsmöten

Det digitala samrådsmötets syfte var att ha en dialog med invånarna om samrådsförslaget. Totalt kunde invånarna delta på fyra möten som behandlade olika delar av kommunen. Här kan du läsa om frågor och svar från mötena.