Detaljplan för bostäder och kontor inom Koppardosan 2

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för inredning av en outnyttjad rådvind inom fastigheten Koppardosan 2.

Innehåll på denna sida

Läget just nu

Planen är vilande i väntan på att en projektgrupp är tillsatt.

Bakgrund

Fastigheten Koppardosan 2 består av två sammanbyggda huskroppar i två våningar med en outnyttjad råvind som de sökande önskar inreda för kontor alternativt bostad. Nuvarande detaljplan tillåter inte inredning av vind. Därav har sökande begärt planbesked för att undersöka möjligheterna för inredning av vind.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 4 maj 2021 att ge positivt planbesked och att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att pröva förutsättningarna för bostäder och kontor.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för bostäder och kontor omfattande fastigheten Koppardosan 2
Diarienummer: KS/2020:368
Förfarande: Standardförfarande
Handläggare: Planarkitekt Simon Sundell
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.