Detaljplan för bostäder vid Granitvägen, Södertil

Detaljplanen ska pröva möjligheten att uppföra bostäder i form av småhusbebyggelse omfattande fastigheten Södertil 1:169 samt del av fastigheten Södertil 1:178.

Innehåll på denna sida

Läget just nu

Detaljplaneprocessen har startat igång och arbetet med ett samrådsförslag pågår.

Bakgrund

År 2016 mottog samhällsbyggnadskontoret förslag om planläggning vid Södertil genom begäran om planbesked från Södertil Torg AB. Beslut om att inleda planuppdrag fattades under 2017.
Sedan dess har förslaget ändrats, som följd av att det påträffats naturvärden i området som det ursprungliga förslaget omfattades av.

Det nu aktuella planområdet omfattas av fastigheten Södertil 1:169 samt del av den kommunala fastigheten Södertil 1:178. : Syftet med en ny detaljplan är pröva marken för bostadsändamål i form av småhusbebyggelse.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för bostäder vid Granitvägen, Södertil
Diarienummer: KS/2016:591 och KS/2022:431
Förfarande: Standardförfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: Josefin Wallbring

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.