Detaljplan Mer Rosersberg

Mer Rosersberg är ett av kommunens största stadsbyggnadsprojekt. Rosersberg ska utvecklas enligt visionen om ett grönt samhälle som skapar närhet och plats för fler.

Kvinna under skylt som det står Rosersberg på.

Foto: Kari Kohvakka/Sigtuna kommun

Innehåll på denna sida

Läget just nu

Ett planprogram över områdets utveckling ska ut på samråd mellan 28 februari och 27 mars 2020. Programområdet är omfattande och har många utmaningar. Detta motiverar flera detaljplaner. Den första etappen, detaljplan för Pendelvallen, har redan inletts. Där har kommunen anvisat mark till SigtunaHem.

Läs om projektet Mer Rosersberg här

Bakgrund

I Sigtuna kommuns södra del ligger tätorten Rosersberg med invånarantal om cirka 1 700 personer. Det finns goda förbindelser till både Sigtuna stad, Märsta, Arlanda, Upplands Väsby, Uppsala och Stockholm. Rosersberg är idag ett villaområde med småstadskaraktär mitt i en expansiv region. I likhet med övriga Stockholm har Sigtuna kommun en positiv befolkningstillväxt och behovet av bostäder är stort.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för Rosersberg - Bostäder
Diarienummer: Btn 2012/1517-214:R
Förfarande: Utökat planförfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: planarkitekt Julia Frisk

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.