Detaljplan för besöksändamål vid Rosersberg 9:1

Projektet syftar till att möjliggöra ett besöksmål med tillhörande verksamheter vid fastigheten Rosersberg 9:1, som ska bidra till att göra Rosersberg till ett regionalt besöksmål

Innehåll på denna sida

Läget just nu

Planarbetet har startat med att studera förutsättningar för byggrätter i södra delen av fastigheten. Samråd beräknas ske i början av 2023.

Bakgrund

Fastigheten Rosersberg 9:1 i östra Rosersberg, mellan villaområdet och väg E4, har tidigare prövats för planläggning år 2010. Planarbetet avbröts då efter samrådskedet. I översiktsplan är området utpekat för verksamhetsmark.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för vattenland
Diarienummer: PLAN.2019.660
Förfarande: Standardförfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: Planarkitekt Lars Svensson

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.