Midgårdsdalen

Planuppdraget syftar till att pröva möjligheterna för ny bostadsbebyggelse mitt i centralorten Märsta i mötet mellan stadsdelarna Valsta och Tingvalla samt sportstråket Midgårdsvallen. Detaljplanen hette tidigare Märsta port.

Innehåll på denna sida

Läget just nu

Arbete med att ta fram samrådsförslag pågår. Samrådsförslaget kommer att tillgängliggöras på kommunens hemsida och samrådsmöte kommer hållas.

Under sommar 2018 anordnades en POP UP-park i planområdet. Möjlighet gavs att träna i utomhusgymmet och bara hänga, spela boule, prova aktiviteter och ta del av information om den nya planerade stadsdelen. Parken var en tillfällig mötesplats under framtagandet av detaljplanen. Utegym och hinderbana står kvar att använda för allmänheten. Vissa delar av parken kan bli permanenta och flyttas in i den nya stadsdelen. Parken var placerad i förlängningen av Valsta parkstråk, söder om Midgårdsvallen (mellan Arlandagymnasiet och Tingvalla).

Bakgrund

Det aktuella planområdet omfattas av ett tidigare planuppdrag från år 2007 (KS/2007:688) vilket år 2012 resulterade i nu gällande detaljplan nr 291 "Detaljplan för Märsta port". Endast ett delområde av den detaljplanen har bebyggs.

Våren 2017 togs ett omtag avseende planeringen av aktuellt planområde då ett nytt markanvisningsavtal tecknades mellan markägaren Sigtuna kommun och exploatören PEAB Bostad AB. Det nya markanvisningsavtalet slår bland annat fast att kommun och exploatör är överens om att verka för att en ny detaljplan för planområdet initieras och antas.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för Midgårdsdalen
Diarienummer: PLAN.2018.138
Förfarande: Standardförfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: Lars Svensson

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.