Detaljplan för tillbyggnad av Galaxskolan

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en tillbyggnad av Galaxskolan så att skolan även kan inrymma årkurs 7-9. Galaxskolan ligger redan idag nära bostadsbebyggelse i form av småhus. Tillbyggnaden ska utformas med så stor hänsyn som möjligt till omgivande småhus.

Innehåll på denna sida

Läget just nu

Förslag på detaljplan håller på att tas fram. Förslag till detaljplan planeras att sändas ut på samråd till sakägare och berörda myndigheter. Samrådsmöte kommer att hållas.

Bakgrund

Sigtuna kommuns barn- och ungdomsförvaltnings ambition är att bygga ut Galaxskolan så att den kan bli en f-9 skola, i enlighet med ambitionen om att utveckla flera befintliga f-6 skolor så att de även innefattar högstadium. Ambitionen är attraktiva högstadieskolor och en tydlig garanterad skolgång F-9 som skapar trygghet och stabilitet.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för tillbyggnad av Galaxskolan
Diarienummer: PLAN.2019.405
Förfarande: Standardförfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: Planarkitekt Niklas Aldén

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.