Detaljplan för förskola öster om Steningehöjden

Planuppdraget syftar till att pröva förutsättningarna för att uppföra en förskola i anslutning till Trädgårdsallén öster om Steningehöjden.

Innehåll på denna sida

Läget just nu

Detaljplanen är vilande medan kommunen utreder behovet av förskola.

Bakgrund

Kommunen identifierar att det kan finnas behov av fler förskolplatser i området. En ny förskoltomt kan ersätta de kommunala förskolpaviljongerna på fastigheten Ölsta 1:1 som har tidsbegränsat bygglov. Paviljongerna ligger nära väg 263 och är utsatta för högre trafikbuller på skolgården än vad naturvårdsverkets riktlinjer rekommenderar.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för föskola öster om Steningehöjden
Diarienummer: PLAN.2019.500
Förfarande: Standardförfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: Planarkitekt Simon Sundell

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.