Detaljplan för detaljhandel vid Norrsunda-Brista

Planarbetet innebär att upprätta en detaljplan i syfte att
möjliggöra för ytterligare handel som kompletterar den befintliga verksamheten inom Norrsunda-Brista 3:11.

Innehåll på denna sida

Läget just nu

Planen är vilande i väntan på att en projektgrupp är tillsatt.

Bakgrund

Sigtuna kommun har mottagit en begäran om planbesked för fastigheten Norrsunda-Brista 3:11. Planområdet består av en 24 000 kvm fastighet innehållande handel med tillhörande parkering, utanför detaljplanelagt område. Planarbetet innebär att upprätta en detaljplan i syfte att möjliggöra för ytterligare handel inom fastigheten.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-07 §72 att ge positivt planbesked med planuppdrag för handel omfattande fastigheten Norrsunda-Brista 3:11.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för detaljhandel vid Norrsunda-Brista 3:11
Diarienummer: KS/2020.449
Förfarande: Standardförfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: Johan Rosberg

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.