Detaljplan för bostäder vid Bollbacken

Här planeras för ett mindre område med stadsradshus, samtidigt som gång och cykelvägen rustas upp

Innehåll på denna sida

Läget just nu

Ett omtag i detaljplanearbetet sker, då planområdet har minskat. Området är sedan planerat att markanvisas.

Bakgrund

Med hänsyn till det mycket centrala läget i Märsta önskas en tätare bebyggelse som samtidigt är väl anpassad till omkringliggande bebyggelse.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för Bollbacken 1:20 m fl
Diarienummer: KS/2019:461
Förfarande: Standardförfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: Planarkitekt Petter Gisslén Telning

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.