Detaljplan för bostäder vid Bollbacken

Här planeras stadsradshus och ett flerfamiljshus.

Innehåll på denna sida

Läget just nu

Detaljplanen har varit ute på samråd.

Nästa steg i planprocessen är att göra en samrådsredogörelse och hantera synpunkter och yttranden. Nya ställningstagande kan komma att göras som kan medföra mindre förändringar i utställt förslag.

Bakgrund

Med hänsyn till det mycket centrala läget i Märsta önskas en tätare bebyggelse som utnyttjar marken enligt dagens synsätt på hållbart byggande.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för Bollbacken 1:20 m fl
Diarienummer: PLAN.2014.1100
Förfarande: Standardförfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: Planarkitekt Lars Svensson

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.