Detaljplan för Granby

Detaljplanen syftar till att pröva enbostadshus inom fastigheten. Under planprocessen kommer placering, skala och omfattning av tillkommande bebyggelse studeras utifrån platsens förutsättningar

Innehåll på denna sida

Läget just nu

Påbörja planprocessen

Bakgrund

En samling med fastighetsägare i Granby kom in gemensamt med en begäran om planläggning av fastigheten Granby 2:8 med flera, norr om Sigtuna stad, med avsikten att området ska exploateras med småhus. Granby är även utpekat som förändringsområde för bostäder i Sigtuna kommuns översiktsplan.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för Granby skogsbacke
Diarienummer: PLAN.2018.725
Förfarande: Standardförfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: Planarkitekt Johan Rosberg

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.