Skofjärden

Skofjärden hör till Mälaren och är den vattenförekomst med sämst kvalité i kommunen, det vill säga dålig status. Anledningen är förhöjda näringshalter från reningsverket, enskilda avlopp, jordbruk samt dagvatten. Vattenförekomsten tros kunna vara påverkad även av miljögifter från pågående och nedlagda verksamheter inom området.

Om projektet

I samverkan med Håbo och Upplands-Bro kommun, och med hjälp av en samordnare, ska vi utveckla och driva på arbetet med åtgärder mot övergödning inom Mälarens avrinningsområde med fokus på Skofjärden samt Lilla och Stora Ullfjärden. Syftet är hjälpa markägare och verksamhetsutövare att genomföra effektiva åtgärder för att minska näringsbelastning från olika källor.

Projektet pågår mellan 2021 och 2024 och har finansierats av Länsstyrelsen i Stockholms län och Uppsala län via bidrag från LOVA, Lokala vattenvårdsprojekt.

Skofjärden i Sigtunakartan.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.