Återkoppling enkät om Garnsviken

Under november 2020 skickade vi ut en enkät till markägare för att ta reda på deras perspektiv kring åtgärdsplanen samt hur vi kan utveckla en bättre dialog mellan kommunen och berörda aktörer i området.

Vi kontaktade 280 markägare och organisationer runt Garnsviken och Lövstaån, i både Sigtuna och Knivsta kommun, och fick ca 90 svar. Enkäten bestod av elva frågor. Här är en sammanställning av resultatet.

Näringsbelastning – ett problem som många känner till och vill prioritera

Övergödning på grund av näringsbelastning är ett viktigt miljöproblem i Garnsviken, som många känner till. Men även tjuvfiske, strandexploatering och kunskapsbrist belysades av flera.

Cirkeldiagram av resultatet kring näringsbelastningen

Åtgärdsplan viktig

De flesta tyckte det var viktigt eller mycket viktigt med en plan för åtgärdsarbete i Garnsviken, dock många verkade inte ha fått information före enkäten. Så efterfrågan på bättre information finns.

Cirkeldiagram kring åtgärdsplan

Belysa Garnsvikens natur- och landskapsvärde

Natur, landskap och kultur är mycket uppskattade i området, och är värde som man behöver beakta i en åtgärdsplan.

Cirkeldiagram för natur- och landskapsvärde

En plan i samverkan med markägare – ta hänsyn till den lokala kunskapen

Det finns också ett stort intresse att utveckla en plan i samverkan med berörda markägare, och som tar hänsyn till den lokala kunskapen. Ett bra sätt att göra detta är t ex att bilda en referensgrupp.

Cirkeldiagram samverkan med markägare

Transparens i arbetsprocessen och tillgängliggöra viktigt information

De flesta markägare uppskattar dessutom mer transparens i arbetsprocessen, löpande kontakt och att relevant information kring åtgärdsplanen, såsom befintligt underlag, tillgängliggörs på ett enkelt sätt. Föreningar som verkar och finns i Garnsviken blir också en viktig partner i dialogen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.